Wednesday, May 16, 2018

Siti Hajar Tauladan Perempuan Beriman


gambar dari tafsirq.com
Hajar merupakan salah seorang perempuan yang membuktikan keimanannya kepada Allah SWT ketika Nabi Ibrahim AS, diperintah bersama Hajar dan Ismail AS pergi meninggalkan negerinya menuju satu lembah bernama Mekah. 

Pada waktu itu, belum ada seorang pun selain mereka berdua. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim AS untuk meninggalkan kedua-duanya dengan bekal seadanya. Tatkala Nabi Ibrahim AS akan meninggalkan mereka Hajar memegang bajunya sambil berkata;  

''Wahai Ibrahim, engkau hendak pergi ke mana? Adakah engkau kami di sini tanpa sesuatu yang cukup untuk keperluan kami?''

Ibrahim tidak mampu menjawab soalan Hajar yang terus menerus bertanya kepadanya. 

Akhirnya Hajar bertanya; 
''Apakah Allah SWT yang menyuruh?''

Ibrahim menjawab;
''Ya.''

Hajar berkata;
''Kalau begitu, pergilah, Allah SWT pasti tidak akan mensia siakan kami''

Begitulah gambaran keimanan Hajar kepada Allah SWT dia yakin Allah SWT akan menjaga dan mencukupkan keperluannya dan anaknya.

- Ibnu Kasir, Qasasul Ambiya, Juz 1, 1988:202

No comments: