Saturday, May 5, 2018

Perempuan yang Ikhlas Dimuliakan Allah


gambar dari tafsirq.com
Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang berkaitan dengan seorang perempuan solehah yang bekerja sebagai pembersih masjid, menghambakan dirinya di masjid, dan ikhlas kerana Allah SWT.

Daripada Abu Hurairah r.a, dia berkata;

Sesungguhnya ada seorang lelaki yang berkulit hitam atau perempuan yang berkulit hitam. Dia bekerja membersihkan masjid. Kemudian dia meninggal dunia. Lalu Nabi SAW menanyakan perempuan itu kepada para sahabat.

Para sahabat r.a menjawab;

"Wahai Nabi SAW, dia sudah meninggal dunia."

Nabi SAW berkata;

"Mahukah kamu menunjukkan kuburnya kepadaku?"

Lalu Nabi SAW menziarahinya dan mendoakannya.

Sebenarnya dalam hadis itu ada keraguan, apakah yang bekerja membersihkan masjid itu lelaki atau perempuan?

Imam Al-Baihaqi meriwayatkan bahawa dia iaitu seorang perempuan yang bernama Ummu Mihjan, sedangkan yang menjawab soalan Nabi SAW iaitu Abu Bakar. Sedangkan Ibnu Mindah mengatakan bahawa perempuan itu bernama Kharqa. Ibnu Hibban pun mengatakan perkara yang sama.

Nama panggilan perempuan itu iaitu Ummu Mihjan. Ada beberapa maklumat mengenai pekerjaan perempuan itu. Ada yang mengatakan bahawa ia membersihkan najis, daun dan yang lainnya. Kerana pekerjaannya membersihkan masjid, orang menganggapnya remeh dan hina.

Ketika perempuan itu meninggal dunia pada malam hari, orang tidak memberitahu perkara itu kepada Nabi SAW. Mereka berdalih;

"Kami tidak mahu membangunkan Nabi SAW"

Imam Muslim menambahkan bahawa kubur perempuan ini ditempat yang gelap lalu menjadi terang benderang dengan doa Nabi SAW untuknya dan semuanya menjadi terang benderang.

Hadis tersebut menunjukkan anjuran untuk membersihkan masjid. Hadis ini juga menunjukkan anjuran untuk mendoakan mayat, datang kepada jenazah orang yang baik, mendoakan mayat di kuburnya dan menyiarkan kematian.

- Ibnu Hajar, Fathul Bari Syarh Sahih Al-Bukhari, Juz 2, 2000 : 197

No comments: