Friday, May 18, 2018

Perbuatan homoseksual kaum Luth AS


gambar dari tafsirq.com
Nabi Luth AS iaitu anak saudara Nabi Ibrahim AS dilahirkan di Bandar Babylon, Iraq. Nabi Luth sudah beriman bersama Nabi Ibrahim AS. Keduanya berhijrah ke Syam dan ditempatkan di sebelah selatan Jordan. 

Di tempat ini (dekat Laut Mati atau biasa disebut Laut Luth) Terdapat lima dusun: Sadum, A'murah, Adimah, Sawim, dan Bali'. Lut tinggal di Sadum dan di sinilah berlakunya perbuatan keji yang menjijikkan yang dilakukan kaum Nabi Luth AS.

Nabi Luth AS diutuskan kepada penduduk Sadum dan persekitaran untuk menyampaikan risalah agar mereka beriman dan beribadah hanya kepada Allah SWT. Dia menyeru kepada kebaikan dan melarang kemungkaran, termasuk perbuatan keji penduduk Sadum yang belum pernah ada sebelumnya, iaitu hubungan sesama jenis. 

Jangankan berdakwah, Nabi Luth AS diusir oleh penduduk Sadum dengan dalih berlagak suci dan diancam untuk dibunuh. Ketika itu, Nabi Luth AS memohon kepada Allah SWT agar beroleh jalan keluar daripada permasalahan yang menimpanya. Allah SWT pun menyelamatkannya kecuali isterinya yang turut diseksa bersama kaumnya. 

Ketika para tetamu itu memasuki rumah Nabi Luth AS, kaumnya mengetahui kehadiran mereka lalu mereka datang berbondong-bondong hendak mengganggu tetamu tetamu Nabi Luth AS dan melakukan perbuatan keji kepada mereka. 

Lalu Nabi Luth AS mendudukkan puteri-puterinya di antara para tetamu dan kaumnya. Dia menawarkan kepada mereka agar mahu berkahwin dengan puteri-puterinya, tetapi mereka menolak. Mereka tetap berkeras melakukan perbuatan mungkar seperti mereka niatkan. Nabi Luth AS sangat kesal dan berharap mempunyai kekuatan yang boleh membantu dan melindunginya daripada kejahatan mereka. 

Ketika itu, Jibrail memberitahu Lut tentang siapa para tetamu itu. Mereka iaitu para utusan Allah SWT, orang yang lemah lagi bodoh itu tidak mungkin boleh mengganggu mereka. Jibrail memukul mereka dengan sayapnya sehingga mata mereka tidak boleh melihat. Mereka lari dalam keadaan takut dan tecungap-cungap.

- Ahmad Jad, Qisasun-Nisa Fil Quranilkarim, 2005 : 456

No comments: