Monday, May 7, 2018

Kejamnya Firaun


gambar dari tafsirq.comPada masa jahiliah, wanita tidak mendapat kehormatannya yang tidak dihargai, bahkan wanita tidak mendapat warisan. Apabila isteri melahirkan anak perempuan, suaminya berasa malu dan menguburkannya hidup-hidup kerana tidak boleh membantunya untuk berperang atau membela daerah.

Sama halnya ketika Firaun berkuasa, ia pernah bermimpi untuk membunuh seluruh bayi lelaki Bani Israel dan membiarkan bayi perempuan. Pada masa itu Firaun membuat undang-undang agar seluruh bayi lelaki Bani Israel dibunuh, kerana dikhuatiri kalau sudah dewasa menjadi musuh Firaun. 

Mengetahui undang-undang ini, ibu Nabi Musa AS yang tengah mengandung risau seandainya bayinya yang lahir adalah lelaki dan akan dibunuh oleh tentera Firaun. Lalu lahirlah bayi tersebut. Ternyata dia adalah lelaki. Ibunya pun bersedih. 

Allah SWT memberikan ilham kepadanya agar membuat peti, meletakkan bayinya di dalamnya dan menghanyutkannya ke sungai. Begitulah Allah SWT memberikan kejayaan kepada Musa AS daripada undang-undang buatan Firaun. Dalam undang-undang itu disebutkan bahawa bayi perempuan tidak dibunuh dan dibiarkan hidup.

Seiring dengan berjalannya waktu, Musa AS pun diangkat menjadi Nabi utusan Allah SWT. Musa AS diperintahkan untuk berdakwah kepada Firaun dan tentera-tenteranya. Ketika itu Firaun ditemani oleh Haman, seorang perdana menteri Firaun, dan Qarun yang merupakan orang kaya pada saat itu. 

Firaun mengerahkan tukang sihirnya untuk melawan Nabi Musa AS.Mereka melemparkan tali-tali yang berubah menjadi ular. Lalu Allah SWT memerintahkan Nabi Musa AS agar melemparkan tongkatnya. Tatkala tongkat itu dilemparkan, ia berubah menjadi ular yang memakan ular ular kecil. Melihat perkara seperti itu, para pesihir berkata,

"Ini adalah sihir"

Mereka pun tidak percaya. Firaun memerintahkan untuk membunuh setiap lelaki dan membiarkan wanita tetap hidup membunuh anak, baik lelaki mahupun perempuan, dilarang oleh Allah SWT.membunuh anak bererti membunuh yang disertai dengan memutuskan hubungan silaturrahim

- Al-Jazairi, AiSarut Tafasir, Juz 3, 1998:448

No comments: