Monday, March 26, 2018

Cukup Wang Hati Tenang - Kubah Kehidupan

Apa yang dimaksudkan dengan kebahagiaan akhirat, dunia dan menjadi hamba Allah dan Khalifah yang baik di muka bumi melalui perancangan kewangan islam.

Hayaatan Tayyibah (Kehidupan yang Baik)
Perancangan Kewangan Islam/Syariah
Hamba Allah kepada Khalifah untuk Halal dan Barakah
P1 - Pendapatan
P2 - Perbelanjaan
P3 - Pengurusan Hutang
P4 - Penyucian Harta
P5 - Perlindungan
P6 - Pelaburan
P7 - Persaraan

Duniawi (Kebahagiaan Dunia)
- Pendidikan
- Perkahwinan
- Keperluan Rumah Tangga
- Persaraan
- Kelahiran Baru
- Ehsan Ibu Bapa
- Budaya Iqra' (Membaca)
- Kenderaan
- Hartanah
- Percukaian
- Takaful (Perlindungan)
- Kecemasan

Ukhrawi (Kebahagiaan Akhirat)
I - Infaq (Nafkah)
S - Sedekah
L - Lambaian Kaabah
A - Awqaf (Wakaf)
M - Menyucikan Harta

No comments: